Peleti so RAZPRODANI

Smrekovi peleti

Od vključno sezone 2017/2018 ne izvajamo dostave peletov. Možen je le še osebni prevzem!

Na trgu je mogoče dobiti več vrst peletov, med drugim smrekove, bukove, mešane in hrastove pelete. Raznolikost ponudbe pa lahko pri običajnem kupcu povzroči zmedo. Tudi na različnih spletnih forumih najdemo različna mnenja, katera vrsta peletov je najboljša, nekateri zagovarjajo bukove, nekateri smrekove, spet tretji so privrženci mešanih peletov.

Seveda je konkretna izbira odločitev posameznika, saj vsi peleti ne delujejo enako dobro z različnimi gorilci, prav tako pa je veliko odvisno tudi od nastavitev. Lahko pa pogledamo nekaj tehničnih dejstev, ki nam pokažejo prednost smrekovih peletov pred bukovimi. Kot prvo lahko omenimo, da je čiste bukove pelete praktično nemogoče izdelati, saj les listavcev ne vsebuje veziva, ki zagotavlja obstojnost peletov. To v proizvodnji rešujejo z dodatki, običajno se doda manjši odstotek lesa iglavcev oziroma koruzni škrob.

Druga prednost smrekovih peletov pa je višja kurilna vrednost na kilogram peletov. To marsikoga preseneti, saj vsi vemo, da je bukovo poleno mnogo boljše od smrekovega. Znanstveno dejstvo pa je, da ima smrekov les na kilogram večjo kalorično vrednost od bukovega, vendar ima bukova hlodovina večjo gostoto. To pomeni, da bukovo poleno tehta več kot enako veliko smrekovo poleno. Večja gostota bukovega lesa seveda pride do izraza pri običajnih polenih, saj kubični meter drv vsebuje več kalorij kot kubični meter smrekovih drv. Peleti pa se prodajajo na kilogram in zaradi večje kurilne vrednosti smrekovega lesa na kilogram, dobimo v 15 kg vreči smrekovih peletov več kurilne vrednosti kot v 15 kg vreči bukovih.

Za naročilo smrekovih peletov kliknite tukaj…

smrekov-gozd